Hřbitov Vinohrady – odd. IV-IIH, č. hrobu 13

Hřbitov Vinohrady – odd. IV-IIH, č. hrobu 13

Umístění: v zadní dolní části urnového háje
Nájemné: 4542,- Kč
Výměra: 1,69 m2
Hrobové zařízení nalézající se na uvedeném hrobovém místě: Urnový hrob pouze s nápisním tělem, bez orámování. Na pomníku je vytesáno 5 nápisů.
Nutné úpravy: přebroušení starých nápisů.
Materiál: pomník je z kvalitní leštěné černé švédské žuly.
Stáří: cca 15 let
Odhadní cena včetně znalečného: 6749,- Kč (vč. DPH 21%). V odhadní ceně je započtena srážka “Opotřebení stářím”.
V případě Vašeho zájmu o pronájem tohoto místa s odkoupením uvedeného hrobového zařízení se obraťte na:
Hřbitovní správa Vinohrady
Vinohradská 294/212
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 774 835 e-mail: vinohrady@hrbitovy.cz

nabvin9