Hřbitov Vinohrady – odd. 15, č. hrobu 248

Hřbitov Vinohrady – odd. 15, č. hrobu 248

Umístění: ve středu hřbitova u kostela ve stínu
Nájemné: 3678,- Kč
Výměra: 1,21 m2
Hrobové zařízení nalézající se na uvedeném hrobovém místě: Urnový hrob po pádu pomníku. Pomník je přeražen na dvě části. Větší část je možno po úpravě použít. Sokl, sloup a orámování lze použít.
Nutné úpravy: úprava pomníku a rekonstrukce rámu se soklem.
Materiál: pomník, orámování a sokl je z leštěné žuly, sloupek je z černé švédské žuly.
Stáří: cca 15 let
Odhadní cena včetně znalečného: 3310,- Kč (vč. DPH 21%). V odhadní ceně je započtena srážka „Opotřebení stářím“.
V případě Vašeho zájmu o pronájem tohoto místa s odkoupením uvedeného hrobového zařízení se obraťte na:
Hřbitovní správa Vinohrady
Vinohradská 294/212
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 774 835 e-mail: vinohrady@hrbitovy.cz

nabvin17