Restaurování významných náhrobků

Restaurování významných náhrobků

Praha byla po staletí centrem kulturního, politického a společenského života. Proto se mnohdy stala také místem posledního odpočinku velké řady významných osobností. Hroby výjimečných osobností jsou však často opuštěné (tj. v majetku města), některé z nich zanedbané, chátrají i cenná sochařská díla. O jiné pomníky se Praha zavázala pečovat, aby projevila zemřelým úctu a vděk. To je případ hrobu malíře Antonína Slavíčka nebo jazykovědce Pavla Josefa Šafaříka. Akce je součástí širšího konceptu péče o tyto hroby (adopce hrobů, granty atd.). V letech 2013 – 2016 byly obnoveny hroby mj. Jakuba Arbesa, vynálezce Sylvestra Krnky, redaktorky a bojovnice za práva žen Josefíny Humpal-Zemanové, básníka, esejisty a divadelního kritika Hanuše Jelínka, malířů Viktora Barvitia a Cypriána Majerníka a mnohých dalších.

Neobvyklým počinem v tomto směru byla exhumace ostatků Josefíny Hovorkové a důstojné pohřbení po boku otce, malíře Josefa Mánesa. Ostatky se nacházely pod podlahou hrobky na šáreckém hřbitově U Matěje. Současný majitel při její přestavbě umožnil Správě pražských hřbitovů vyzvednutí ostatků a přenechal i původní náhrobek. Otec a dcera, kteří se během života nesměli stýkat, tak nyní odpočívají vedle sebe. Život jednoho z nejslavnějších českých umělců byl hluboce poznamenán okolnostmi jeho milostného poměru ke služce Františce Šťovíčkové, jejíž podoba je zvěčněna v několika Mánesových obrazech (Josefina). V době, kdy Františka čekala Mánesovo dítě, a samotný Mánes byl rozhodnut se s Františkou oženit, zasáhla autoritativní Mánesova sestra Amalie a Františku vyhnala. Mánesova dcera Josefína, provdaná Hovorková, (1850 – 1916) se proto narodila jako nemanželské dítě – to znamenalo pro ni i její matku řadu nepříjemností a ústrků. Mánes se později o své situaci zmínil v dopise: “Smím-liž co miluji, přitisknouti k svému srdci?” Jeho životopisci datují k vyhnání Františky počátek jeho duševní nemoci. Mánesova pohřbu na Olšanech se zúčastnila i jeho dcera Josefina.

Na obnově hrobu Hanuše Jelínka se finančně podílela Společnost Aloise Jiráska, Matice česká a Knihovna Národního muzea. Rekonstrukci hrobu Sylvestra Krnky iniciovalo a finančně podpořilo Občanské sdružení Sylvestr Krnka.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 10a 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 titulní