Neodstraňujte břečtan ze starých náhrobků bez odborného dohledu!

Neodstraňujte břečtan ze starých náhrobků bez odborného dohledu!

Na Olšanských hřbitovech v těchto týdnech opět dochází k neodbornému odstraňování břečťanů ze starých náhrobků. O nebezpečnosti této činnosti a jejích následcích jsme veřejnost informovali už na podzim roku 2015.

Bohužel jsme v minulých týdnech zaznamenali narůstající počet takových neodborných intervencí na břečťanových porostech, které opět měly za následek nevratné poškození několika náhrobků (viz přiložené fotografie).

SPH proto důrazně žádá návštěvníky hřbitovů, aby se zdrželi této neodborné činnosti, která místo k ochraně vede k devastaci funerálních památek. Upozorňujeme, že na hřbitově se nachází kamerový systém a pokud bude poškození náhrobků natolik závažné, že bude vyhodnoceno jako poškození cizí věci, může dojít k předání podnětu Policii ČR k prošetření a případně i k předání záznamů z kamerového systému.

Zároveň upozorňujeme návštěvníky, že takováto činnost smí být prováděna pouze zaměstnanci SPH nebo pověřenými odbornými firmami, které se v takovém případě musí na výzvu prokázat buď služebním průkazem nebo povolením SPH k této činnosti.

Pokud tomu tak není, kontaktujte naše zaměstnance buď v infocentru u hlavní brány hřbitova nebo na tel: 271 011 126 .

 

Důrazně varujeme – nekontrolovaný pád náhrobků při takovém čištění může mít za následek nejen jeho poškození, ale i těžký úraz !!

 

 IMG_1930IMG_1932IMG_1933IMG_1929IMG_1927