Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o prodeji majetku státu – odprodej hrobových zařízení