Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o prodeji majetku státu – odprodej hrobových zařízení

 

paaa0029-20180719101549

paaa0029-20180718130905 paaa0029-20180717074947 paaa0029-20180716073316 Malv NUI 1390