logo SPH Správa pražských hřbitovů

příspěvková organizace hlavního města Prahy


                                                                                         VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ    na pozici    Vedoucí hřbitovní správy
                                              

                                              

                                             

                                                      

   
Správa pražských hřbitovů, p. o.
poštovní adresa: Správa pražských hřbitovů, p. o., P. O. BOX 128, 130 00  PRAHA 3
tel.: +420 272 011 111, fax: +420 272 733 839, e-mail: office@hrbitovy.cz, web: www.hrbitovy.cz
IČ: 452 458 01, DIČ: CZ45245801, bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú.: 685329/0300