logo SPH Správa pražských hřbitovů

příspěvková organizace hlavního města Prahy


Formuláře ke stažení

Plná moc k uzavření nájemní smlouvy k hrobovému místu zde.

Žádost o povolení převodu - rozšíření užívacího práva k pohřbívacímu místu zde.

Žádost o prořez - pokácení stromu zde.

Žádost k vydání povolení správce pohřebiště ke zřízení stavby (úpravy) na pohřebišti zde.
- stavební povolení, kolaudace hotové stavby budou vystaveny v zákonné 30-ti-denní lhůtě.

Žádost o povolení proplacení hrobového místa na kratší/delší dobu než 10 let zde.


Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště závazný pro všechna pohřebiště ve vlastnictví hl. m. Prahy naleznete ke stažení zde.


Ceník prací

Ceník prací a služeb hřbitovních oborů včetně úhrad za nájem pohřbívacího místa naleznete ke stažení zde.


Objednávka

Objednávkový formulář prací a služeb dle ceníku prací a služeb hřbitovních oborů platného od 1. ledna 2014 je volně ke stažení zde.


Správa pražských hřbitovů, p. o.
poštovní adresa: Správa pražských hřbitovů, p. o., P. O. BOX 128, 130 00  PRAHA 3
tel.: +420 272 011 111, fax: +420 272 733 839, e-mail: office@hrbitovy.cz, web: www.hrbitovy.cz
IČ: 452 458 01, DIČ: CZ45245801, bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú.: 685329/0300