logo SPH Správa pražských hřbitovů

příspěvková organizace hlavního města Prahy
Nabídka hrobů

Nabídka pronájmu nebytových prostor

Smuteční pavilon na Ďáblickém hřbitově (+ virtuální prohlídka).

Nabízíme rovněž využití obřadních prostor na hřbitově Vinohradském - sv. Václav, Vršovickém - obřadní síň, kostel na Malvazinkách, Břevnov - kaple Lurago a další, podrobnější nabídka se připravuje.


Nabídka placených služeb

Ceník prací a služeb hřbitovních oborů včetně úhrad za nájem pohřbívacího místa naleznete ke stažení zde.

Nabízíme pronájem chladícího zařízení

Nabízíme jednorázový i dlouhodobý pronájem chladícího zařízení pro přechodné uložení zemřelého na hřbitově Ďáblice. Pro více informací pište na vycichlo@hrbitovy.cz.

Správa pražských hřbitovů, p. o.
poštovní adresa: Správa pražských hřbitovů, p. o., P. O. BOX 128, 130 00  PRAHA 3
tel.: +420 272 011 111, fax: +420 272 733 839, e-mail: office@hrbitovy.cz, web: www.hrbitovy.cz
IČ: 452 458 01, DIČ: CZ45245801, bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú.: 685329/0300