logo SPH Správa pražských hřbitovů

příspěvková organizace hlavního města Prahy


VEŘEJNÉ ZAKÁZKYNabídky předkládejte písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, identifikačním údajem uchazeče a slovy: Nabídka – neotvírat!
Dokumentace k výběrovému řízení na stavební práce (SoD, výkaz výměr) je k dispozici po telefonické dohodě, tel.: 272 011 137 (od 8:00 do 16:00), na technickém úseku SPH.

19.11.2013

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na: "Nákup 20 ks kontejnerů (typ: MULDA)"

Text výzvy

19.11.2013

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na: "Nákup 10ti ks velkoobjemových kontejnerů"

Text výzvy

10.10.2013

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci: "Odstranění havarijního stavu u staticky narušených hrobových zařízení na hřbitovech Olšany a Vinohrady"

Text výzvy
Hrobová zařízení
SoD

17.9.2013

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na
" Dodání a montáž informačních prvků pro hřbitov Olšany a hřbitov Vyšehrad Ukončeno

Výzva podání nabídek

Příloha 1

Příloha 2

1.11.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na "Nákup 1 ks profesionálního samojízdného sběrače listí". Ukončeno

Výzva k podání nabídek

30.10.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na "Užitkový pracovní elektromobil pro přepravu objemných nákladů". Ukončeno

Výzva k podání nabídek

30.10.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na "Užitkový pracovní elektromobil pro přepravu objemných nákladů se sklopnou korbou". Ukončeno

Výzva k podání nabídek

25.10.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na "Oprava náhrobku na Olšanských hřbitovech - bronzové plastiky anděla od Jana Kotěry". Ukončeno

Výzva k podání nabídek
Dokumentace
Výkaz výměr
Návrh SoD

16.10.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na "Nákup 10 ks kontejnerů (typ: MULDA)".

Výzva k podání nabídek Ukončeno

5.10.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na "Nákup 6 ks velkoobjemových kontejnerů".

Výzva k podání nabídek Ukončeno

26.9.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV OLŠANY - odstranění havarijního stavu kaplové hrobky 0161, 0163". Ukončeno

Výzva k podání nabídek
Návrh SOD
Popis prací
Rozpočet
foto
foto

24.9.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV VRŠOVICE - izolace kaple". Ukončeno

Výzva k podání nabídek
Návrh SOD
Odborný posudek
Rozpočet

20.9.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV ĎÁBLICE – zhotovení nátěrů plechové krytiny-střechy Obřadní síně". Ukončeno

Výzva k podání nabídek
Návrh SOD
Výkaz výměr

20.8.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV ĎÁBLICE – rekonstrukce komunikací". Ukončeno

Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Popis prací
Vzor smlouvy
Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
Krycí list, příl. zadávací dokumentace
foto
Hřbitov Ďáblice, 1
Hřbitov Ďáblice, 2
Hřbitov Ďáblice, 3
Hřbitov Ďáblice, 4

20.8.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV HRDLOŘEZY – rekonstrukce zdí a venkovních omítek budov". Ukončeno

Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
Popis prací
Vzor smlouvy
Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
Krycí list, příl. zadávací dokumentace
Hrdlořezy.xls
Hrdlořezy.jpg

18.7.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. pod názvem "HŘBITOV HLUBOČEPYse v souladu s článkem 8 textu výzvy ruší. Důvodem jsou nevyjasněné příčiny statických poruch. Ukončeno

17.7.2012

Správa pražských hřbitovů vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem " Nákup osobních automobilů".

Veškeré informace týkající se předmětu plnění veřejné zakázky a souvisejících podmínek naleznete v Textu výzvy, který je volně ke stažení zde. Ukončeno

17.7.2012

Správa pražských hřbitovů vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem " Víceúčelové nákladní vozidlo do celkové hmotnosti 3500 kg – nosič kontejnerů".

Veškeré informace týkající se předmětu plnění veřejné zakázky a souvisejících podmínek naleznete v Textu výzvy, který je volně ke stažení  zde. Ukončeno

4.7.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV PROSEK". více informací zde Ukončeno

4.7.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV HOSTIVAŘ". více informací zde Ukončeno

4.7.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV ŠÁRKA". více informací zde Ukončeno

3.7.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV JINONICE". více informací zde Ukončeno

3.7.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV PODOLÍ". více informací zde Ukončeno

3.7.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV HLUBOČEPY". více informací zde Ukončeno

3.7.2012

Výzva veřejného zadavatele na podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, vyzývá k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na stavební akci "HŘBITOV VRŠOVICE". více informací zde Ukončeno
Správa pražských hřbitovů, p. o.
poštovní adresa: Správa pražských hřbitovů, p. o., P. O. BOX 128, 130 00  PRAHA 3
tel.: +420 272 011 111, fax: +420 272 733 839, e-mail: office@hrbitovy.cz, web: www.hrbitovy.cz
IČ: 452 458 01, DIČ: CZ45245801, bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú.: 685329/0300