Hřbitov Vinohrady, odd. IV-I, č. hrobu 59 – prodáno

Hřbitov Vinohrady, odd. IV-I, č. hrobu 59 – prodáno

Umístění: Urnové hrobové příslušenství se nachází v urnovém háji, v zadní části hřbitova.
Nájemné: 3300,- Kč
Výměra: 1 m2
Hrobové zařízení nalézající se na uvedeném hrobovém místě: Skládá se pouze z mramorového pomníku. Pomník je po obvodě profilovaný a v horní části uprostřed je reliéf. Na pomníku jsou vytesány nápisy (poslední: Madla Stahlová). Pomník po očištění povrchu a překrytí starých nápisů je možno dále používat.
Odhadní cena včetně znalečného: 2679,- Kč (vč. DPH 21%). V odhadní ceně je započtena srážka “Opotřebení stářím”.
V případě Vašeho zájmu o pronájem tohoto místa s odkoupením uvedeného hrobového zařízení se obraťte na:
Hřbitovní správa Vinohrady
Vinohradská 294/212
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 774 835, e-mail: vinohrady@hrbitovy.cz

nabvinivi59