Hřbitov Vinohrady, odd. IV-I, č. hrobu 89

Umístění: Urnové hrobové příslušenství se nachází v urnovém háji, v zadní části hřbitova.
Nájemné: 3300,- Kč
Výměra: 1 m2
Hrobové zařízení nalézající se na uvedeném hrobovém místě: Skládá se z mramorové desky uložené na rozpadající se betonové konzole. Mramorovou desku nelze dále užívat, proto se hodnotí pouze za zbytkovou účetní hodnotu, poslední nápis: Jan Drábek.
Odhadní cena včetně znalečného: 606,- Kč (vč. DPH 21%). V odhadní ceně je započtena srážka “Opotřebení stářím”.
V případě Vašeho zájmu o pronájem tohoto místa s odkoupením uvedeného hrobového zařízení se obraťte na:
Hřbitovní správa Vinohrady
Vinohradská 294/212
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 774 835, e-mail: vinohrady@hrbitovy.cz

nabvinivi89