Hřbitov Vinohrady, odd. 27, č. hrobu 135

Hřbitov Vinohrady, odd. 27, č. hrobu 135

Umístění: v oddělení, ve střední části hřbitova
Nájemné: 7350,- Kč
Výměra: 3,25 m2
Hrobové zařízení nalézající se na uvedeném hrobovém místě: Urnový hrob se třemi sokly a pomníkem. Pomník má stahované strany a je nakloněný dopředu, na sloupku před pomníkem je svítilna. Hrob je bez orámování. Poslední nápis na pomníku je Suchá, Kulhavý, Ernest.
Materiál: Spodní sokl je z tuzemské leštěné žuly, ostatní díly jsou z černé švédské žuly.
Odhadní cena včetně znalečného: 11396,- Kč (vč. DPH 21%). V odhadní ceně je započtena srážka “Opotřebení stářím”.
V případě Vašeho zájmu o pronájem tohoto místa s odkoupením uvedeného hrobového zařízení se obraťte na:
Hřbitovní správa Vinohrady
Vinohradská 294/212
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 774 835, e-mail: vinohrady@hrbitovy.cz

nabvin27135