Revitalizace Malostranského hřbitova (reg. č. CZ.2.16/2.1.00/23540)

Revitalizace Malostranského hřbitova (reg. č. CZ.2.16/2.1.00/23540)

Hlavním cílem projektu je revitalizace Malostranského hřbitova v městské části Praha 5 a jeho otevření veřejnosti, tak aby byl využit přírodní a kulturní potenciál této lokality. Projekt chce dosáhnout zlepšení stavu prostředí a rozšíření funkcí původního hřbitova, který již přes 100 let neslouží k pohřbívání. Hřbitov je specifický velkým počtem zde pohřbených významných osobností a představuje prostor, kde lze kombinovat pobyt v zeleni s uměleckými hodnotami a geniem loci. V rámci projektu budou provedeny aktivity, které umožní další funkce místa – např. pro konání kulturních akcí.

 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html

OPPK