Otec a dcera Mánesovi odpočívají vedle sebe

Otec a dcera Mánesovi odpočívají vedle sebe

 

Život jednoho z nejslavnějších českých umělců, Josefa Mánesa, byl hluboce poznamenán okolnostmi jeho milostného poměru ke služce Františce Šťovíčkové, jejíž podoba je zvěčněna v několika Mánesových obrazech (Josefina). V době, kdy Františka čekala Mánesovo dítě, a samotný Mánes byl rozhodnut se s Františkou oženit, zasáhla autoritativní Mánesova sestra Amalie a Františku vyhnala.

Mánesova dcera Josefína, provdaná Hovorková, (1850 – 1916) se proto narodila jako nemanželské dítě – to znamenalo pro ni i její matku řadu nepříjemností a ústrků. Mánes se později o své situaci zmínil v dopise: „Smím-liž co miluji, přitisknouti k svému srdci?“ Jeho životopisci datují k vyhnání Františky počátek jeho duševní nemoci. Mánesova pohřbu na Olšanech se zúčastnila i jeho dcera Josefina.

Ostatky Josefíny Hovorkové se nacházely pod podlahou hrobky na hřbitově U Matěje. Současný majitel při její přestavbě umožnil Správě pražských hřbitovů přenést ostatky i původní náhrobek na Olšanské hřbitovy. Otec a dcera, kteří se během života nesměli stýkat, tak nyní odpočívají vedle sebe. Jejich hroby naleznete na Olšanském V. hřbitově.

mánesová 1 105 106 před stěh na Olš

fotografie původního místa posledního odpočinku Josefiny Hovorkové pochází z jara 2014