Na starých Olšanských hřbitovech se smí opět pohřbívat

Na starých Olšanských hřbitovech se smí opět pohřbívat

 

Správa pražských hřbitovů požádala Hygienickou stanici hlavního města Prahy o souhlas s pohřbíváním lidských pozůstatků ve staré části Olšanských hřbitovů. Hygienická stanice žádosti vyhověla.

Na hřbitovech s označením III, IV a části hřbitova V se nepohřbívá přinejmenším 16 let. Na II. olšanském hřbitově ale dokonce od roku 1860. Správa pražských hřbitovů nyní zajistila provedení vrtů, laboratorní stanovení propustnosti zemin a další šetření, na základě kterých mohla Hygienická stanice hl. m. Prahy pohřbívání znovu povolit.

Než začne hřbitovní správa nabízet veřejnosti k pronájmu hrobová místa, bude zveřejněn plán generální péče, který určí pravidla pro nové náhrobky podle charakteru těchto částí hřbitova, který je kulturní památkou. Touto cestou chce Správa pražských hřbitovů přispět k oživení západní části Olšanských hřbitovů, ve které se míra proplacenosti hrobových míst pohybuje kolem 6%, na II. olšanském hřbitově nedosahuje dokonce ani 2%.