Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávka kubistických oken – uzavřeno

 

 

 

Nabídky předkládejte písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, identifikačním údajem uchazeče a slovy: Nabídka – neotvírat!
Dokumentace k výběrovému řízení na stavební práce (SoD, výkaz výměr) je k dispozici po telefonické dohodě, tel.: 272 011 137 (od 8:00 do 16:00), na technickém úseku SPH.

 

Veřejné zakázky najdete na oficiálním profilu zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/sprava-prazskych-hrbitovu

veř výzva okna-1veř výzva okna-2veř výzva okna-3

Nabídky předkládejte písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, identifikačním údajem uchazeče a slovy: Nabídka – neotvírat!
Dokumentace k výběrovému řízení na stavební práce (SoD, výkaz výměr) je k dispozici po telefonické dohodě, tel.: 272 011 137 (od 8:00 do 16:00), na technickém úseku SPH.