Dodatek ceníku č. 1/2015 vstoupil v platnost od 1. května 2015, ceny za užívací právo a služby s nájmem spojené se nemění

Dodatek ceníku č. 1/2015 vstoupil v platnost od 1. května 2015, ceny za užívací právo a služby s nájmem spojené se nemění

Od 1. května 2015 vstoupil v platnost nový dodatek ceníku, týkající se především filmování na hřbitovech SPH a cen za pohřbívání v nově otevíraném přírodním pohřebišti Les vzpomínek v Ďáblicích a dalších, jinde neuvedených služeb.

Ostatní položky ceníku zůstávají nadále v platnosti a nemění se a to včetně úhrady za užívací právo k pohřbívacímu místu, kde nadále zůstává

stejná jednotná sazba 120 Kč/m2/rok.

Celé znění ceníku naleznete na našem webu v sekci “ke stažení”:  https://www.hrbitovy.cz/?page_id=64

dodatek ceníku 1 2015-1

dodatek ceníku 1 2015-2 dodatek ceníku 1 2015-3 dodatek ceníku 1 2015-4