Revitalizace Malostranského hřbitova – stav prováděných prací k 14.5.2015

Revitalizace Malostranského hřbitova – stav prováděných prací k 14.5.2015

 

Do včerejšího dne byly v rámci revitalizace Malostranského hřbitova provedeny přípravné práce, spočívající v:

 • Ohlášení stavby na příslušných orgánech státní správy

 • Označení stavby

 • Kácení stromů na základě povolení OŽP MČ Praha 5

 • Odvoz pokáceného dřeva

 • Okopávání a frézování pařezů

 • Přípravy na výkopové práce a vytyčení inženýrských sítí

 • Vybudováno zařízení staveniště vč. částečného provizorního oplocení staveniště

 • Provedena ochrana dotčených hrobů, hrobových zařízení a stromů

Byly zahájeny tyto stavební práce:

 • Bourací práce na stávající obvodové zdi (začínají na jižní straně hřbitova, následně budou navazovat na straně severní, vždy od západní zdi – od ulice Erbenovy)

 • Výkopové práce

 • Příprava na betonáž (u ulice Vrchlického/Duškova)

 • Zahájena betonáž základů obvodového zdiva

Veškeré práce probíhají dle harmonogramu a v souladu s vydaným stavebním povolením.

 

Níže naleznete fotografie dokládající, že kácení se týkalo rizikových stromů. Míru jejich poškození vlivem nemocí můžete posoudit sami.

 

DSCF2004 DSCF2006 DSCF2008