Veřejná zakázka – Restaurování 2016 – uzavřeno

 Podklady ke stažení ve formátu pdf naleznete na následujících prolincích: Výzva_Restaurování_2016, DI č. 2-4

podklady restaurování 2016  restaurování 2016 mapka DI č 5

Rozhodnutí o výběru (po stisknutí tlačítka “čtětě více”)

 

Nabídky je možné podávat nejpozději do 8. 8. 2016 10:00 hodin.

Editovatelný formát zadavatel odešle elektornicky i všem dalším zájemcům, kteří o něj požádají u kontaktní osoby zadavatele, Veroniky Žákové, advokátky společnosti iora legal, advokátní kancelář, s.r.o., e-mail: veronika@iora.cz.

Nabídky předkládejte písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, identifikačním údajem uchazeče a slovy: Nabídka – neotvírat!
Dokumentace k výběrovému řízení na stavební práce (SoD, výkaz výměr) je k dispozici po telefonické dohodě, tel.: 272 011 137 (od 8:00 do 16:00), na technickém úseku SPH.

Veřejné zakázky najdete na oficiálním profilu zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/sprava-prazskych-hrbitovu

DI č  5-1

 

DI č 2-4 a DI č 2-4 b

DI č. 1_Stránka_1 DI č. 1_Stránka_2 DI č. 1_Stránka_3Výzva_Restaurování_2016_Stránka_01 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_02 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_03 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_04 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_05 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_06 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_07 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_08 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_09 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_10 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_11 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_12 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_13 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_14 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_15 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_16 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_17 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_18 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_19 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_20 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_21 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_22 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_23 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_24 Výzva_Restaurování_2016_Stránka_25

planek V planek IV planek III planek II