Škody páchané v dobré víře aneb prosíme, bez odborníků břečťan ze starých náhrobků neodstraňujte!

Škody páchané v dobré víře aneb prosíme, bez odborníků břečťan ze starých náhrobků neodstraňujte!

Ač se to zdá jako dobrý nápad, odstranit mnohdy opravdu velké nárůsty břečťanů ze starých náhrobků, někdy taková činnost přináší spíš místo záchrany destrukci. Bohužel takový dopad měly v nedávné době objevené neodborné zásahy na břečťanovém porostu v historických částech Olšanských hřbitovů. Ač to tak nevypadá, mnohdy to byl právě břečťan, co zajišťovalo stabilitu náhrobků. Pokud totiž hned po jeho odstranění nedojde k odborné fixaci náhrobku a jeho zajištění nejen po statické, ale i restaurátorské stránce, dochází k nevratným škodám. Ostatně několik fotografií náhrobků přinášíme.

Spolu s nimi pak i důrazné varování – nekontrolovaný pád náhrobků při takovém čištění může mít za následek nejen jeho poškození, ale i těžký úraz!!

Prosíme vás proto – bez odborného dohledu neodstraňujte břečťany ze starých náhrobků!

Děkujeme za pochopení.

IMG_1338 IMG_1353 IMG_13553