Rekonstrukce kolumbární zdi na Olšanech

Rekonstrukce kolumbární zdi na Olšanech

Objekt, který tvoří hranici mezi 10. hřbitovem a II. obecním hřbitovem, byl vybudován jako v pořadí druhé kolumbárium na území Prahy v době strmého nárůstu počtu pohřbů žehem. S prvním kolumbáriem, které stojí na I. obecním hřbitově, má řadu společných rysů – uspořádání, konstrukci, materiál i prvky rondokubistického stylu. Konstrukce kolumbária je tvořena cihlovými vyzdívkami v kombinaci s železobetonovými deskami. Kolumbárium je tvořeno více než tisíci schránkami umístěnými ve čtyřech řadách.  Fasáda je provedena z umělého kamene s typovým detailem v rozích – lizénou a je plasticky upravena tzv. štokováním. Podlaha mezi schránkami je tvořena teracovým povrchem s napojením na komunikaci pomocí jednoho či dvou teracových stupňů.

Stavba byla v minulosti poškozena množstvím neodborných úprav provedených jednotlivými nájemci, kořenovým systémem stromů, dlouhodobým zanedbáním běžné údržby a útoky zlodějů kovů. Okénka schránek většinou chyběla, teracový obrubník byl na řadě míst narušen kořeny vzrostlých stromů. Omítka západní stěny chyběla v rozsahu 80 -90 % plochy.

Oplechování z pozinkovaného plechu bylo již za hranicí životnosti. Na několika místech byly patrné trhliny v konstrukci stavby.

 

10 DSC_0230 DSC_147 7

Před rekonstrukcí:

a DSC_0143 DSC_0146 DSC_0147