Soutěž na rozšíření hřbitova v Hostivaři, Praha 15

Soutěž na rozšíření hřbitova v Hostivaři, Praha 15

Urbanisticko-architektonická projektová soutěž

Rozšíření hřbitova v Hostivaři, Praha 15

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ p.o. (SPH) vyhlašuje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy veřejnou anonymní jednokolovou urbanisticko-architektonickou projektovou soutěž na řešení Rozšíření hřbitova v Hostivaři, Praha 15 a ideový názor na ztvárnění a funkční využití navazujících prostor.

 

Cílem zadavatele je nalézt optimální řešení nově založeného hřbitovního oddělení, které bude svojí funkcí i výrazem splňovat základní podmínku – důstojné uložení zpopelněných lidských ostatků. Soutěžící mají jinak absolutní možnost volby, jak k téma uchopit.

Architektonická soutěž na rozšíření hřbitova je v kontextu Prahy výjimečná, obdobné téma nebylo již dlouho zpracováno. Nejenom z tohoto důvodu je podtitulem soutěže otázka „Jak má vypadat hřbitov v době, která zavírá oči před smrtí ?“

Typ podle předmětu: urbanisticko-architektonická, projektová

Typ podle účasti: veřejná, anonymní

Typ podle počtu kol: jednokolová

Vyhlašovatel: SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Sekretář soutěže: Ing. Markéta Kohoutová

Datum odevzdání soutěžních návrhů: 31. březen 2016

 

Porota

Závislí: Mgr. Martin Červený, ředitel SPH; Ing. arch. Vladimír Lavrík, hlavní architekt MČ Praha 15; Ing. arch. Filip Ditrich, IPR Praha

Nezávislí: PhDr. Richard Biegel, Ph.D, ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze; Ing. arch. Svatopluk Sládeček; Ing. arch. Jan Kovář; Ing. arch. Boris Redčenkov

Náhradníci závislí: Julius Mlčoch, ředitel Pohřebního ústavu Hl. m. Prahy

Náhradníci nezávislí: Ing. Jaroslav Svoboda, Gostiwar, z.s. – místní občanské sdružení

 

Kontakt: Bc. Jolana Danková | dankova@ipr.praha.eu

 

Soutěžní podklady jsou ke stažení na http://www.iprpraha.cz/hrbitovhostivar