Vychází nová publikace Atlas funeral

Vychází nová publikace Atlas funeral

 

Vychází nová publikace věnovaná Malvazineckému hřbitovu pod názvem Atlas funeral.

Projekt ATLAS FUNERAL vznikl na základě zájmu čtyř autorů – Magdaleny Kracík Štorkánové, Anny Sejkové, Jany Sklenářové Teichmanové a Jakuba Štěpánka – o fenomén vizuální kultury v prostředí hřbitovů, přičemž tato kniha, věnovaná pražské nekropoli Malvazinky, představuje syntézu těchto individuálních přístupů. Cílem publikace je snaha zviditelnit často opomíjené funerální umění a pokusit se ho nahlížet z různých úhlů uměnovědného bádání bez přísně daných hranic časového vymezení. Sepulkrální umění patří k důležitým kapitolám dějin umění, ačkoliv nikdy nehrálo dominantní roli, ale vyvíjelo se spíše v paralelní linii s hlavním proudem. Autorem fotografií je Michal Ureš. Slavnostní křest publikace proběhne 19. února.

více zde: Atlas funeral

atlas funeral obalatlas funeral vnitřek 3

atlas funeral vnitřek 2  atlas funeral vnitřek