1. 3. 2016 uplynulo 45 let od úmrtí spisovatele a básníka Františka Hrubína (17. 9. 1910 – 1. 3. 1971)

1. 3. 2016 uplynulo 45 let od úmrtí spisovatele a básníka Františka Hrubína (17. 9. 1910 – 1. 3. 1971)

Spisovatel, básník, dramatik, scenárista a překladatel František Hrubín se narodil v Praze v rodině stavitelského asistenta. Rodina žila v Praze, po vypuknutí první světové války ale otec narukoval. Matka se proto v roce 1914 přestěhovala s Františkem i jeho jednoročním bratrem ke svému otci do Lešan. Zde prožil své dětství a v letech 1916-1922 chodil do školy. Posázaví zůstalo jeho celoživotní inspirací a později ho zobrazil v řadě svých děl.

Studoval na několika gymnáziích v Praze, po maturitě (1932) se neúspěšně pokoušel vystudovat filozofii a pedagogiku na Karlově univerzitě. Od roku 1934 byl zaměstnán v Městské knihovně v Praze a později na ministerstvu informací. V roce 1946 se stal spisovatelem z povolání. Výrazně se podílel na založení dětského časopisu Mateřídouška, v letech 1945–1948 ho redigoval.

Na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů (1956) spolu s Jaroslavem Seifertem odvážně kritizoval spojení literatury a politiky. Zastal se zde nejen perzekvovaných, ale i zavřených básníků (Jiřího Koláře). Emotivně odmítl odsuzující názory Ladislava Štolla na poezii Františka Halase. Na sjezdu byl též zvolen do Ústředního výboru Svazu. Jeho vystoupení vedlo nejprve k zákazu literární činnosti, velice brzy mu bylo povoleno překládat a psát literaturu pro děti.  I přes řadu ocenění, včetně několika státních cen a titulu Národní umělec (1966), která za svou tvorbu obdržel, jeho samostatná tvorba procházela různými obdobími zákazů a vydávání.

Mezi jeho nejznámější díla bezesporu patří velká řada básnických sbírek, poema Romance pro křídlovku či Lešanské Jesličky, z poezie pro děti např. Špalíček veršů a pohádek, drama Srpnová neděle, z prózy pak U stolu či Zlatá renenta. Je rovněž autorem scénářů a námětů. Několik jeho děl bylo rovněž zfilmováno (Srpnová neděle, Romance pro křídlovku a další).

 

Vyšehradský hřbitov 11, 26

 

Hrubín Fr 11 26 - 2014 05 hrubín od Šechtlové oř

 

Foto hrobu: archiv SPH,

portrét: http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/nikon/nfilm3656.jpg (autorka Marie Šechtlová)

volně podle : https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Hrub%C3%ADn