Znovuobjevené náhrobky na Olšanských hřbitovech

Znovuobjevené náhrobky na Olšanských hřbitovech

S počátkem letošního roku zahájilo SPH první část revitalizace starých částí Olšanských hřbitovů. Prvotní a nejviditelnější fází je odstranění desítky let starých porostů břečťanu, kterou provádí dodavatelská firma. Jde o náročnou a rizikovou práci, břečťanový porost většinou skrývá vážně staticky narušené náhrobky a některé jeho úponky nezřídka dosahují průměru až několika centimetrů. Takto porostlé náhrobky bohužel často budí dojem stability, ale opak je pravdou. Náhrobky jsou v řadě případů nakloněné, spoje jednotlivých částí narušené, jejich podstavce či pískovcové sokly kovových křížů jsou prasklé a v některých případech se jejich pádu nedá zabránit. Řada náhrobků byla také poškozena pádem větví, který bohužel provází v posledních letech na našem území stále častější vichřice, nebo příval mokrého sněhu, jehož jsme byli svědky naposled začátkem letošního března. O tom všem svědčí i řada pořízených záběrů.

Průběžně dochází k odvozu odstraněné zeleně, který zajišťuje SPH vlastními silami. Vzhledem k jejímu množství je v některých odděleních dočasně kupena a do několika dní je odvážena na deponie do zázemí hřbitova. Oddělení budou následně ručně dočišťována.

Díky takto nově identifikovaným náhrobkům bude v těchto odděleních moci pokračovat digitalizace hřbitova a souběžně s tím i odborný průzkum a zpracování posudku restaurátora SPH s tím, že v rámci revitalizace hřbitova budou některé doposud skryté cenné náhrobky v blízké budoucnosti restaurovány tak, jak se již v řadě případů na Olšanských hřbitovech poslední dva roky děje.

Přinášíme Vám několik  málo fotografií nejen z průběhu prací, ale také několik záběrů míst, která na odstranění břečťanu teprve čekají, a samozřejmě i několik objevených náhrobků, o jejichž kráse jsme neměli dlouhé roky tušení.

Více fotografií  naleznete v galerii na našich facebookových stránkách Správa pražských hřbitovů.

AA IMG_0478 AA IMG_0483

AA IMG_0489IMG_0493IMG_0500AA IMG_0461

AA IMG_0465 AA IMG_0445 AA IMG_0451

IMG_0519IMG_0502AA IMG_0481