5. 5. 2016 uplyne 100 let od úmrtí sochaře a medailéra Stanislava Suchardy (12. 11. 1866 – 5. 5. 1916)

5. 5. 2016 uplyne 100 let od úmrtí sochaře a medailéra Stanislava Suchardy (12. 11. 1866 – 5. 5. 1916)

Sochař a medailér Stanislav Sucharda pocházel z novopackého uměleckého rodu Suchardů. V ateliéru svého otce, sochaře Antonína Suchardy, získával od mládí své první umělecké zkušenosti a projevil zde i svůj talent. Po ukončení pardubické reálky studoval kresbu na České technice u prof. J. Kouly a modelování na Státní průmyslové škole u prof. J. Maudera. Poté se v letech 1886–1892 stal žákem J. V. Myslbeka na Uměleckoprůmyslové škole a následně jeho asistentem. Od roku 1894 pak zde byl jmenován vedoucím všeobecné školy. O dva roky později byl zvolen výkonným předsedou Spolku výtvarných umělců Mánes, kde působil po další dvě desetiletí. V roce 1915 byl jmenován profesorem medailérské školy pražské Akademie výtvarných umění.

Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří vedle pražského pomníku Františka Palackého, Jana Amose Komenského v Nové Pace, hudebního skladatele Karla Bendla v Bubenči, Jana Husa v Pečkách a Železnici především výzdoba obou křídel pražského Hlavního nádraží a budovy Nové radnice, prostějovského Národního domu a královéhradeckém muzeu. Sucharda je dále autorem mnoha náhrobků a portrétů. Byl také obnovitelem českého medailérství. Během svého života vytvořil desítky reliéfů, medailí a plaket a jeho medailérské umění bylo vyznamenáno na řadě mezinárodních výstav.

Vyšehradský hřbitov, 7, 3

 

Sucharda 7 3 celek

sucharda4

 

 
fota hrobů: archiv SPH,  portrét: http://www.stanislav-sucharda.cz/cs/stanislav-sucharda
volně podle: http://www.stanislav-sucharda.cz/cs/stanislav-sucharda; https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Sucharda