Veřejná zakázka – “Vyšehradský hřbitov – oprava střechy arkád a odvodnění” – uzavřeno

 Podklady ke stažení ve formátu pdf naleznete na následujících prolincích: SPR_Vyšehrad_Výzva   DI č. 1

 (po stisknutí tlačítka “čtětě více”)

 

Nabídky je možné podávat nejpozději do 24. 8. 2016 10:00 hodin.

Editovatelný formát zadavatel odešle elektrornicky i všem dalším zájemcům, kteří o něj požádají u kontaktní osoby zadavatele, Veroniky Žákové, advokátky společnosti iora legal, advokátní kancelář, s.r.o., e-mail: veronika@iora.cz.

Nabídky předkládejte písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, identifikačním údajem uchazeče a slovy: Nabídka – neotvírat!
Dokumentace k výběrovému řízení na stavební práce (SoD, výkaz výměr) je k dispozici po telefonické dohodě, tel.: 272 011 137 (od 8:00 do 16:00), na technickém úseku SPH.

Veřejné zakázky najdete na oficiálním profilu zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/sprava-prazskych-hrbitovu

  Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentaceZadávací dokumentaceZadávací dokumentaceZadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace