Veřejná zakázka “Čestné pohřebiště oprava stavebních konstrukcí Vokovice” – uzavřeno

Podklady ke stažení ve formátu pdf naleznete na prolinku: Výzva_Vokovice_pohřebiště

Rozhodnutí o výběru

(po stisknutí tlačítka “čtětě více”)

 

Nabídky je možné podávat nejpozději do 17. 8. 2016 10:00 hodin.

Editovatelný formát zadavatel odešle elektrornicky i všem dalším zájemcům, kteří o něj požádají u kontaktní osoby zadavatele, Veroniky Žákové, advokátky společnosti iora legal, advokátní kancelář, s.r.o., e-mail: veronika@iora.cz.

Nabídky předkládejte písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, identifikačním údajem uchazeče a slovy: Nabídka – neotvírat!
Dokumentace k výběrovému řízení na stavební práce (SoD, výkaz výměr) je k dispozici po telefonické dohodě, tel.: 272 011 137 (od 8:00 do 16:00), na technickém úseku SPH.

Veřejné zakázky najdete na oficiálním profilu zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/sprava-prazskych-hrbitovu

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace

Zadávací dokumentace