Informace k rekonstrukci kubistické zdi Ďáblického hřbitova

Informace k rekonstrukci kubistické zdi Ďáblického hřbitova

Řada obyvatel Ďáblic, Kobylis a Střížkova projevila v minulých dnech obavy o osud Ďáblického hřbitova resp. jeho unikátní kubistické ohradní zdi. Rádi bychom všechny ujistili, že rozsáhlá rekonstrukce má za cíl obnovit cennou architektonickou památku v její původní podobě. Zeď je však na mnoha místech poškozená natolik, že je nutno v některých úsecích původní hmotu odstranit a nahradit novou. Na současném stavu se projevila chybějící údržba, náletové dřeviny, ale také nevyrovnaná kvalita původního materiálu (nedostatek cementu, přidané vápno) a technologická nekázeň při provádění betonáže (špatně ošetřené pracovní spáry, resp. dlouhé přerušení betonáže jednotlivých částí, nedostatečná krycí vrstva ocelové výztuže aj.).

Stavbu provádí pod dohledem specialistů Národního památkového ústavu firma SASTA CZ, a.s., specializovaná na sanaci železobetonu.

Pro další informace přikládáme textovou část projektové dokumentace a odborné vyjádření NPÚ.

 

Generální dodavatel: SASTA CZ, a.s.

Projektant: ANTRE s. r.o.

Cena díla: 15 978 968,- Kč

Doba realizace: 8/2016 – 10/2017

 

Informace o veřejné zakázce a smlouva ke stažení: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dablicky-hrbitov-rekonstrukce-kubisticke-ohradni-zdi

NPÚ_Odborné vyjádření

Technická zpráva statika

Technická zpráva stavební část

 

Pro ilustraci přikládáme fotografie dokumentující havarijní stav železobetonové konstrukce před započetím prací.

DSC_0044 DSC_0005 DSC_0036 DSC_0035 DSC_0023 DSC_0017