Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

Přijměte pozvání na dušičkové pobožnosti, které se budou konat na našich hřbitovech.

Dušičky Vyš

 Na základě žádosti Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a z důvodu konání bohoslužeb v bazilice a na Vyšehradském hřbitově bude tento hřbitov 2. listopadu otevřen až do 20 hodin.

 

mse 2016 Bubenec Olšany pobožnost 2016 Srdeènì Vás zveme