Ďáblický hřbitov – rekonstrukce kubistické ohradní zdi

Ďáblický hřbitov – rekonstrukce kubistické ohradní zdi

Rozsáhlá rekonstrukce unikátní kubistické ohradní zdi od architekta Vlastislava Hofmana, byla zahájena v r. 2016 a má za cíl obnovit cennou architektonickou památku v její původní podobě. Zeď je na mnoha místech poškozená natolik, že je nutno v některých úsecích původní hmotu odstranit a nahradit novou. Na současném stavu se projevila chybějící údržba, náletové dřeviny, ale také nevyrovnaná kvalita původního materiálu (nedostatek cementu, přidané vápno) a technologická nekázeň při provádění betonáže (špatně ošetřené pracovní spáry, resp. dlouhé přerušení betonáže jednotlivých částí, nedostatečná krycí vrstva ocelové výztuže aj.).

Stavbu provádí pod dohledem specialistů Národního památkového ústavu firma SASTA CZ, a.s., specializovaná na sanaci železobetonu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 titulní