Nuselský hřbitov – rekonstrukce hřbitova

Nuselský hřbitov – rekonstrukce hřbitova

Během let 2014 – 2015 proběhla na tomto hřbitově generální rekonstrukce ohradní zdi, která se vlivem dlouhodobě zanedbané údržby ocitla v havarijním stavu. V r. 2013 byla provedena celková hydroizolace hřbitovní kaple. Tento objekt bude v r. 2017 adaptován na kolumbárium dle návrhu arch. Filipa Ditricha. V r. 2015 byl na hřbitově zřízen centrální kříž. Původní kříž byl zlikvidován před r. 1989. Celkovou rekonstrukcí prošla v r. 2016 novogotická zvonička, dominanta jižní části hřbitova, která sloužila jako hřbitov vězňů nedaleké Pankrácké věznice. Trestanecký hřbitov, o kterém v Pražském pitavalu píše E.E. Kisch, byl zrušen ve 30. letech 20. století a zvonice je nyní jediným svědkem jeho existence.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 titulní