Obnova hrobky rodiny Waldek a Hordt

Obnova hrobky rodiny Waldek a Hordt

Waldekova hrobka je skutečným klenotem Olšanský hřbitovů. Autory stavby z roku 1895 byli vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, kteří spolu navrhli více než 200 staveb. Kromě divadel pro Karlovy Vary, Brno, Jablonec i Liberec stojí také za návrhem kolonády, Grandhotelu Pupp pro Karlovy Vary a budovy dnešní Státní opery v Praze.

Pod kopulí otevřené hrobky stojí socha anděla s motýlími křídli od Caspara von Zumbusche, sochaře, jehož díla zdobí náměstí ve Vídni nebo Mnichově. Je autorem třeba monumentální vídeňské sochy Marie Terezie nebo sochy maršála Radeckého na stejnojmenném náměstí.

Střecha (ocelová konstrukce kupole s křížovými táhly) byla v havarijním stavu. Zcela chyběla krytina kupole i polygonální vrchlík. Do konstrukcí zatékalo. Kovové prvky vč. oplocení byly zasaženy hloubkovou rzí. V havarijním stavu byly lucerny, některé dekorativní prvky zcela chyběly. K poškození kamenných prvků hrobky došlo zejména v důsledku absence zastřešení. Ze stejného důvodu zcela chybělo obložení vnitřní římsy a výplň lunety. Na řadě míst vně i uvnitř hrobky se tvořily prasklinky, na hlavici sloupu byla patrná významná destrukce kamene. Celková obnova spočívala v očištění a zpevnění povrchů kamene, doplnění chybějících hmot, sochařsko restaurátorském opracování povrchů, očištění kovových prvků od rzi, výměně zkorodovaných částí, výrobě repliky vrchlíku, povrchové úpravě kovových prvků, osazení skleněné výplně, restaurování oplocení a luceren, doplnění kopií degradovaných částí oplocení a luceren. Rekonstrukce byla v rámci havarijního programu zčásti financována z dotace Ministerstva kultury ČR.

2 3 4 5 6 7 8 9 10