Olšanské hřbitovy – revitalizace II. – V. hřbitova

Nejstarší části Olšanských hřbitovů jsou charakteristické rozpadajícími se hroby a hrobkami, neudržovanou vegetací a vysokým počtem hrobů, které původní majitelé z různých důvodů opustili.  Zároveň jsou tyto lokality mimořádně cenné z památkového a kulturního hlediska. Olšanské hřbitovy donedávna figurovaly na seznamu nejohroženějších nemovitých památek dle evidence NPÚ.

V rámci této akce jsou restaurovány nejohroženější náhrobky a současně je prováděn jejich pasport s využitím GIS. Od r. 2013 bylo zrestaurováno a opraveno na 90 cenných hrobek a náhrobků.

Významným krokem při záchraně cenných náhrobků bylo zřízení pozice restaurátora a konzervátora. Mgr. Petr Béna od r. 2014 rehabilitoval desítky pomníků a sochařských děl na Olšanech i na Malostranském hřbitově.

00001 0001 001 01 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18a 18b 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88a 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115