Vyjádření SPH k článku, zveřejněnému v Lidových novinách dne 22. března 2017.

Vyjádření SPH k článku, zveřejněnému v Lidových novinách dne 22. března 2017.

 

Vyjádření SPH k článku, zveřejněnému v Lidových novinách dne 22. března 2017.

 

Vedení Správy pražských hřbitovů p. o. se tímto vyjadřuje se ke kauzalitě, která vzniká poslední dny ohledně hrobky,  nesoucí v záhlaví nápis rodina Richterova. Hrobka se nachází v odd. VI, 6a Olšanských hřbitovů. Z  titulu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nejsme oprávněni sdělit jméno nájemce tohoto hrobového místa a tedy ani zadavatele prací.

V lednu 2017, tedy ještě před odvoláním Mgr. Martina Červeného, došlo pouze k úpravě této hrobky  a to v souladu se stavebním povolením. Jak je z fotografií u článku patrné, nedošlo k žádným statickým ani výrazným vizuálním změnám a to přesto, že vybrané fotografie tendenčně cílily na vpravo umístěný, velmi nízký náhrobek, zatím co nalevo od něj se nachází řada několika náhrobků, z nichž už druhý v řadě dotčený náhrobek převyšuje.  Následné práce, které na hrobovém zařízení proběhly začátkem února 2017, měly charakter odstranění vad díla, které reklamoval zadavatel vůči zhotoviteli. Jednalo se o prasklinu ve vrcholové pyramidě.

 Nejedná se v žádném případě o ojedinělý či nějak výjimečný typ funerální stavby, které byly na našich hřbitovech realizovány na základě vydaných platných stavebních povolení z let 2013 až 2016 -  a to jak velikostně, typologicky, tak i exkluzivitou umístění. Veřejnost se o tomto faktu může přesvědčit při procházce Olšanskými hřbitovy.

 

Karel Kobliha

Správa pražských hřbitovů

pověřený řízením organizace