Benefiční koncert přinesl více jak 50 tisíc Kč na záchranu významných hrobů.

Benefiční koncert přinesl více jak 50 tisíc Kč na záchranu významných hrobů.

 

Správa pražských hřbitovů (SPH) se v letošním roce spolu s patronem Projektu adopce významných hrobů, houslovým virtuozem Jaroslavem Svěceným rozhodla pro v pohřebnictví neobvyklý kulturní počin – uspořádání benefičního koncertu, jehož výtěžek je určený pro záchranu významných hrobů.

 

Koncert se uskutečnil ve spolupráci s Městskou knihovnou a pod názvem Jaroslav Svěcený a přátelé – Tango nuevo pro dobrou věc se konal v pátek 31. března 2017 ve velkém sále Městské knihovny v Praze. Mediálním partnerem koncertu se stal portál Propamátky.

 

Dramaturgie koncertu byla záměrně zvolena tak, aby oslovila nejen příznivce vážné hudby, ale také milovníky tance a filmu. V průběhu večera zazněly emocemi a muzikalitou nabité skladby argentinského hudebního mága AstoraPiazzolly a tovčetně skladby Libertango, která se stala součástí slavného filmu 48 hodin v Paříži režiséra Romana Polanského. V průběhu večera zazněly také originální virtuosní skladby pro housle a kytaru Niccoló Paganiniho, skladby Richarda Gallianiho, Filippa Gragnaniho či autorská skladba J. Svěceného. Milovníky filmových melodií potěšilo hlavní téma ze Schindlerova seznamu od Johna Williamse. Jednotlivé skladby byly prokládány poutavým slovním doprovodem pana Svěceného, ve kterých se posluchačům nejen vyznal se ze svého vztahu k projektu adopce hrobů, ale také je seznámil s historií jednotlivých mistrovských houslí, na které v průběhu večera hrál.

S Jaroslavem Svěceným vystoupili jeho přátelé, akordeonistaa bandoneonista Ladislav Horák, profesor a zástupce ředitele Pražské konzervatoře a kytarista Miloslav Klaus. Svým tancem dvě skladby A. Piazzolly doprovodili Ivana Balková a Jan Chrostek z taneční školy Bailemos.

 

 

Bylo prodáno celkem 258 vstupenek v ceně 490 Kč. 40% z ceny prodaných vstupenek bylo v minulých dnech poukázáno na účet veřejné sbírky.

Celková částka, kterou se tak povedlo získat pro veřejnou sbírku činí 50 568 Kč. V praxi to znamená, že tato částka umožní SPH opravit další ohrožený náhrobek, který doposud nemá svého adopčního nájemce.

 

V roce 2015 spustila Správa pražských hřbitovů p. o. veřejnou Sbírku pro záchranu významných pražských hrobů, která přímo navazuje na úspěšný Projekt adopce významných hrobů.

Ze sbírky jsou opravovány nejohroženější náhrobky, které jsou v Projektu adopce významných hrobů zařazeny déle než dva roky a které doposud nenašly adopční nájemce.

Přispět na do ní mohou zejména ti, kterým není lhostejný stav hrobů významných postav naší historie, ale nechtějí nebo nemohou přijmout závazky plynoucí z dlouhodobé adopce. V letošním roce bude tímto způsobem jako první restaurován hrob Josefa Wenziga, mj. libretisty Smetanových oper Libuše a Dalibor. Viz: http://www.hrbitovy-adopce.cz/verejna-sbirka/77-josef-wenzig.html

 

Výsledkem dosavadních dvou let fungování Projektu adopce významných hrobů je více než sto zachráněných náhrobků a velká řada nově zařazovaných hrobů do tohoto Projektu. Prozatím do něj bylo zařazeno více jak 250 hrobů. K dnešnímu dni se podařilo prostřednictvím adopčních nájemců zachránit na 130 z nich.

 

 

Několik okamžiků z tohoto večera pro Vás přinášíme na fotografiích Áji Dvořáčkové:

 

IMG_0043

IMG_9992IMG_9962IMG_9959IMG_9931IMG_9930IMG_9844IMG_9999

IMG_0100