Neodstraňujte břečtan ze starých náhrobků bez odborného dohledu!

Neodstraňujte břečtan ze starých náhrobků bez odborného dohledu!

Na Olšanských hřbitovech v těchto týdnech opět dochází k neodbornému odstraňování břečťanů ze starých náhrobků. O nebezpečnosti této činnosti a jejích následcích jsme veřejnost informovali už na podzim roku 2015.

Bohužel jsme v minulých týdnech zaznamenali narůstající počet takových neodborných intervencí na břečťanových porostech, které opět měly za následek nevratné poškození několika náhrobků (viz přiložené fotografie).

 

Rovněž došlo k vytrhání břečťanu na hrobovém místě s platnou nájemní smlouvou, kde majitelka břečťanový porost pěstovala záměrně na přání zesnulého.

SPH proto důrazně žádá návštěvníky hřbitovů, aby se zdrželi této neodborné činnosti, která místo k ochraně vede k devastaci funerálních památek. Upozorňujeme, že na hřbitově se nachází kamerový systém a pokud bude poškození náhrobků natolik závažné, že bude vyhodnoceno jako poškození cizí věci, může dojít k předání podnětu Policii ČR k prošetření a případně i k předání záznamů z kamerového systému.

Zároveň upozorňujeme návštěvníky, že takováto činnost smí být prováděna pouze zaměstnanci SPH nebo pověřenými odbornými firmami, které se v takovém případě musí na výzvu prokázat buď služebním průkazem nebo povolením SPH k této činnosti.

Pokud máte zejména mimo pracovní dny podezření, že tomu tak není, volejte Městskou polici na čísle 156,

případně kontaktujte naše zaměstnance buď v infocentru u hlavní brány hřbitova nebo na tel: 271 011 126.

Důrazně varujeme – nekontrolovaný pád náhrobků při takovém čištění může mít za následek nejen jeho poškození, ale i těžký úraz !!

 

 IMG_1930IMG_1932IMG_1933IMG_1929IMG_1927