Od 1. července dojde ke zlevnění nájmů na 23 z 29 hřbitovů

Od 1. července dojde ke zlevnění nájmů na 23 z 29 hřbitovů

Správa pražských hřbitovů na návrh radního pro sociální oblast pana Daniela Hodka nově kategorizuje hřbitovy, které má ve své správě,

do čtyř skupin podle jejich vybavenosti.

V souladu s tímto opatřením pak na 23 z 29 hřbitovů sníží cenu nájmu hrobových míst za metr čtvereční.

 

 

Doposud platila na všech hřbitovech ve správě SPH maximální cena, stanovená Ministerstvem pro místní rozvoj, tedy 120 Kč za m2.

„Připadá nám logické, že když se jednotlivé pražské hřbitovy liší svou vybaveností a poskytovanými službami, tak by se úměrně měla lišit i cena pronájmu za hrobové místo na nich. Přistoupili jsme tedy k takovému snížení cen, které je na jedné straně příjemné pro nájemce, na druhé straně nám ale stále umožňuje se o pražské hřbitovy kvalitně starat. Jejich údržba a všechny další činnosti s ní spojené jsou totiž poměrně finančně náročné.

První smlouvy podle tohoto nového ceníku budou uzavírány od 1. července 2018,“ uvedl radní Daniel Hodek s tím, že se jedná o první takto výrazné snížení cen za nájem hrobových míst v Praze od roku 1989.

I přes zlevnění cen a zachování kvality stávajících služeb v rámci hřbitovních správ nehodlá Správa pražských hřbitovů žádat o navýšení rozpočtu. „Touto úpravou sice dojde oproti tržbám za nájemné v roce 2017 k poklesu tržeb za rok 2018 o 1 443 493,94 korun, přesto jsme připraveni se s tímto schodkem vyrovnat úsporou nákladů v ostatních položkách tak, aby výsledek hospodaření po započtení příspěvku zřizovatele, tedy hlavního města Prahy, byl nulový,“ řekl Karel Kobliha, pověřený řízením Správy pražských hřbitovů.

 

 

Nově platný ceník za pronájem hrobových míst na pražských hřbitovech:

Hřbitovy I. kategorie – výše nájmu se nemění

Jedná se o hřbitovy: Ďáblice, Olšany, Vinohrady, Vyšehrad a Malvazinky.

Jsou to hřbitovy se stálou obsluhou, službou vrátného, s klientskou kanceláří hřbitovní správy, se zajištěním ostrahy a s WC nebo hřbitovy v Pražské památkové rezervaci – UNESCO.

 

Hřbitovy II. kategorie

Jedná se o hřbitovy: Bubeneč, Nusle, Šárka, Vršovice, Libeň

Původní nájem 120 Kč/ m2/rok, nově 114 Kč/m2/rok

Hřbitovy jsou se stálou obsluhou a s WC

 

Hřbitovy III. kategorie -

Jedná se o hřbitovy: Kobylisy, Prosek, Hloubětín, Břevnov, Holešovice, Hostivař, Liboc, Střešovice, Braník, Jinonice, Košíře, Bohnice

Původní nájem 120 Kč/ m2/rok, nově 102 Kč/m2/rok

Hřbitovy jsou se stálou obsluhou.

 

Hřbitovy IV. kategorie -

Jedná se o hřbitovy: Hrdlořezy, Hlubočepy, Radlice, Ruzyně, Záběhlice, Podolí

Původní nájem 120 Kč/m2/rok, nově 96 Kč/m2/rok

Hřbitovy jsou bez stálé obsluhy.

 

 

Malostranský hřbitov není zahrnut do žádné z kategorií, protože tato kulturní památka je takzvaně uzavřeným pohřebištěm, kde nejsou hrobová místa pronajímána.

 

Cena za užívání hrobového místa se skládá z nájemného a z ceny služeb s nájmem spojených.

Změna ceny za tyto služby není zatím plánována, a to i přesto, že v posledních letech dochází k pravidelnému navyšování cen za energie, paliva, svoz odpadků a další komodity. Cena služeb s nájmem spojených zahrnuje podíl nákladů na služby nutné k zajištění řádného běžného provozu veřejného pohřebiště.

Služby s nájmem spojené zahrnují zejména následující činnosti:

- údržba dřevin,

- úklid hřbitova (včetně posypového materiálu v zimním období),

- údržba veřejného hřbitovního zařízení, a to včetně vodovodního řadu,

- sečení a úklid trávy,

- likvidace a třídění odpadů,

- informační služby a ostraha hřbitova,

- správa pohřebiště,

- stavební údržba hřbitovních objektů.

V ceně služeb jsou také zahrnuty mimo jiné i náklady související s administrativním zajištěním pronájmu daného hrobového místa, např. sjednání nájemní smlouvy, vedení evidence hrobových míst, plateb a upomínek, dále příspěvek na správní režii spojenou s chodem hřbitova, respektive organizace (zpracování účetních výkazů apod.), příspěvek na finanční náklady spojené s chodem hřbitova (pojištění apod.) a alikvotní část příspěvků spojených s tvorbou finančních rezerv na předpokládané nezbytné investice v rámci daného hřbitova apod.

 

 

mapa_prazske_hrbitovy_cenove_kategorie_02

 

Tiskovou zprávu MHMP naleznete zde: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_zlevnuje_pronajmy_hrobovych_mist.html