Lednové komentované vycházky

Lednové komentované vycházky

 

Zveme vás na lednové komentované procházky po našich hřbitovech.

Průvodkyněmi vám budou kolegyně z Infocentra SPH, paní Drahomíra Březinová a paní Kateřina Konečná.

Upozorňujeme zájemce, že doporučený počet účastníků je 20.

 

Vstup je zdarma.

 

 

2019 01 05 11 h Malv 2019 01 05 14 h Vyš 2019 01 12 11 h olšany 2019 01 12 14 h vinohr 2019 01 20 Olš 2019 01 21 olš