Opatření na hřbitovech a krematoriích v souvislosti s nařízením vlády.

Opatření na hřbitovech a krematoriích v souvislosti s nařízením vlády.

Na základě nařízení vlády se:

1. S účinností ode dne 12. března 2020 od 18:00 hod. zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to od odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona;
2. S účinností ode dne 12. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 8:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb;
3. S účinností ode dne 12. března 2020 od 12:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny, galerie.

Toto opatření se nevztahuje na pohřby. SPH ale nadále doporučuje vypravitelům dodržet nejvyšší počet účastníků pohřbů 100 osob.

Rovněž se až do odvolání ruší veškeré komentované vycházky, pořádané SPH.