nová opatření SPH od 16. 3. 2020

nová opatření SPH  od 16. 3. 2020

 

V návaznosti na Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření žádáme veřejnost, aby do čekáren a objednacích kanceláří vstupovala k projednání záležitostí vždy jednotlivě.

Žádáme rovněž, aby nájemci hrobových míst využili možnost platby nájmu hrobových míst převodem a odložili projednávání záležitostí spojených s hrobovými místy na pozdější dobu. S ohledem na mimořádnou situaci se naše organizace zavazuje, že po dobu 1 roku po skončení nájmu nebude hrobové místo nabízet jiným osobám k nájmu a uzavře novou nájemní smlouvu s původním nájemcem, pokud o to projeví zájem. 

Hřbitovní správa Bubeneč je dočasně uzavřena. Veškeré záležitosti týkající se hřbitovů spadajících pod tuto správu je možné projednávat na hřbitovní správě Malvazinky.

Rovněž doporučujeme si sjednat termín návštěvy příslušných hřbitovních správ mailem na: bubenec@hrbitovy.cz, dablice@hrbitovy.cz, malvazinky@hrbitovy.cz, olsany@hrbitovy.cz a vinohrady@hrbitovy.cz

Pro všeobecné informace je možné volat na linku infocentra 272 011 126 nebo využít mail: infocentrum@hrbitovy.cz

 

Objednávkové kanceláře Pohřebního ústavu zůstávají rovněž v provozu.

Pro sjednání pohřbu důrazně prosíme pozůstalé, aby projednáním záležitosti pověřili vždy jen jednoho člena rodiny a upřednostnili platbu kartou.

Doporučujeme dále, aby vypravitelé pohřbů omezili okruh smutečních hostí a při obřadu upustili od osobních konolencí. Prosíme pozůstalé a smuteční hosty, aby ve smutečních síních, prostoru vně smutečních síní a na hřbitovech dodržovali odstup mezi osobami alespoň 2 metry.

 

 

VLÁDA ÈESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ÈESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ÈESKÉ REPUBLIKY upozornění vstupujte jednotlivě 03 16