Červencové komentované procházky

Červencové komentované procházky

Zveme vás na červencové komentované procházky po našich hřbitovech.

Průvodkyněmi vám budou kolegyně z Infocentra paní Kamila Jurajdová, Šárka Těšíková a paní Kateřina Konečná.

Upozorňujeme zájemce, že doporučený počet účastníků je 20. V případě nepříznivého počasí se vycházka nekoná.

Vstup je zdarma.

 

07 02 Vyšehrad - blede - Kata 07 3 Václav Vin upr exp   07 4 11 h Menšík upr exp

07 07 Malvazinky -  Kata

07 09 Brevnov - Kata

07 14 Olš. hist. detail

07 24 Strasnicky úpr exp

07 29 Sladkovský upr exp

07 30 Ols umelecke blede

 PROCHÁZKY 2020 07