Dd 1. září bude vstup do kanceláří správ možný jen s rouškou

Dd 1. září bude vstup do kanceláří správ možný jen s rouškou

Upozorňujeme veřejnost, že od 1 září 2020 bude v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

do kanceláří hřbitovní správy a objednávkových kanceláří možné vstupovat pouze se zakrytým nosem a ústy.

Nařízení se rovněž vztahuje na účast na pohřbu či smutečním rozloučení ve vnitřních prostorách s účastí nad 100 smutečních hostí.

 

Děkujeme za pochopení.