Mimořádná opatření v souvislosti s pohřby, platná od 22.11.2021

Mimořádná opatření v souvislosti s pohřby, platná od 22.11.2021

Sdílíme nejdůležitější informace z portálu Pohřeb · Covid Portál (gov.cz):

Pohřby se konat mohou, počet zúčastněných osob, u kterých nebude nutné prokazovat se testem či očkováním je omezen na 30.

 

Při vyšší účasti budou muset všichni přítomní starší 12 let doložit: 

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,

  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. V tom případě je nejvyšší dovolený počet účastníků pohřbu 1000.

U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Ve vnitřních prostorech platí povinnost mít po celou dobu nasazený respirátor. V rámci prevence dodržujte rozestupy (i při sezení).

 

 

 

Celé znění oficiálního textu zde:

 

Pohřeb

naposledy aktualizováno v pondělí 22. listopadu 2021 (00:04)


Pravidla a doporučení

Pohřby se konat mohou, počet přítomných osob je ale omezen na 30.

 

V případě, že všichni přítomní starší 12 let doloží:

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Pohřbu se může zúčastnit nejvýše 1000 osob.

 

Ve vnitřních prostorech platí povinnost mít po celou dobu nasazený respirátor. V rámci prevence dodržujte rozestupy (i při sezení).

Smuteční hostinu je možné pořádat v restauraci, pokud se hosté prokáží negativním testem na covid-19 nebo srovnatelným potvrzením.  I pro smuteční hostiny platí pravidla nejvýše 6 osob u jednoho stolu, s výjimkou členů domácnosti.

V okruhu blízkých se můžete setkat i např. doma, i zde však platí omezení počtu účastníků, tedy 30 osob bez dalších podmínek a 1000 osob, pokud budou dodržena výše zmíněná pravidla.

Ať už se setkáte v restauraci či doma, prosím dodržujte hygienická pravidla, a to i v případě konzumace občerstvení. V restauracích nemusíte mít nasazený respirátor v případě, že konzumujete jídlo či pití a sedíte u stolu.

Pohřební služby jsou v provozu.