Rezervace nových kolumbárních schránek

Rezervace nových kolumbárních schránek

V pondělí 19. prosince 2022 bude spuštěna rezervace nově dokončovaných kolumbárních schránek na Olšanských hřbitovech – rezervaci bude možné provést buď osobně v kanceláři Hřbitovní správy Olšany během otevírací doby, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy olsany@hrbitovy.cz. Pro každý z obou způsobů je k dispozici 40 schránek (jedna schránka pojme až 4 urny), cena nájmu na 10 let činí 5.000,- Kč a předpokládaný termín pro uzavření nájemních smluv je 2. polovina ledna 2023.

Při e-mailové rezervaci je třeba do předmětu zprávy uvést “Rezervace 2023″ a do textu e-mailu, pak jméno a telefonní kontakt zájemce. Rezervace bude zájemcům elektronicky potvrzena a současně s potvrzením jim bude zaslán provozní řád a informace o dalším postupu. Upozorňujeme, že každý zájemce může rezervovat pouze jednu kolumbární schránku.