Níže je abecedně seřazeno 32 map hřbitovů ve správě SPH.

Pro stažení  a tisk klikněte na jednotlivou mapu.

 

 AA mapa_prazske_hrbitovy_vs¡echny

Bohnický høbitov 04

Branický høbitov 04

Bøevnovský høbitov 02

Bubeneèský høbitov 01

Ïáblický høbitov 05

Hloubìtínský høbitov 04

Hluboèepský høbitov 03

Holešovický høbitov 04

Hostivaøský høbitov 01

Hrdloøezský høbitov 03

Jinonický høbitov 03

Kobyliský høbitov 03

Košíøský høbitov 03

Libeòský høbitov 04

Za´kladni´ RGB

Malvazinecký høbitov 01

motolsky_hrbitov_sph_03

Nuselský høbitov 05

olsany1_2

olsany2

Podolský høbitov 02

Prosecký høbitov 04

Radlický høbitov 03

Ruzyòský høbitov 03

strasnicky_hrbitov_sph_03

nemecky_evangelicky_hrbitov_ve_strasnicich_sph_04

Støešovický høbitov 01

Šárecký høbitov 01

Vinohradský høbitov 01

Vinohradský høbitov - Urnové pohøebištì 01

Vokovický høbitov 04

Vršovický høbitov 06

Vyšehradský høbitov 01

Zábìhlický høbitov 04