Postup při přechodu nájmu k hrobovému místu na fyzickou osobu

 

Automatically generated PDF from existing images.

Vzor čestného prohlášení oprávněné osoby, které je podkladem pro uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo při úmrtí nájemce.

 

Čestné prohlášení 2018

 

 

 

Pro další informace přikládáme prolinky na stránky Ministerstva pro místní rozvoj:

Přehled platných právních předpisů:

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Pohrebnictvi/Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu-(1)

 

Časté dotazy:

http://www.mmr.cz/cs/Caste-dotazy/Pohrebnictvi

 

 

 

GDPR – otázky a odpovědi:

GDPR - otázky a odpovědi-1

 

GDPR - otázky a odpovědi-2