Pro Vaši korespondenci používejte pouze následující poštovní adresu. Tato poštovní adresa je společná pro všechny úseky SPH a hřbitovní správy.

Správa pražských hřbitovů, p. o.
(* úsek/hřbitovní správa)
P. O. BOX 128
130 00 PRAHA 3

* uvedením konkrétního úseku SPH či hřbitovní správy urychlíte vyřízení Vaší korespondence – nepovinné