Upozornění! Informace o hrobech, smlouvách apod. podávají pouze příslušné hřbitovní správy! (kontakty zde)

Ředitelství

Mgr. Martin Červený, ředitel organizace

Vinohradská 2807/153c, 130 00 PRAHA 3

tel.: +420 272 011 111 

e-mail: office@hrbitovy.cz

Technický úsek

Vinohradská 2807/153c, 130 00 PRAHA 3

tel.: +420 272 011 118

e-mail: office@hrbitovy.cz

Ekonomický úsek

Vinohradská 2807/153c, 130 00 PRAHA 3

tel.: +420 274 776 906, 222 861 117

e-mail: office@hrbitovy.cz

Doprava

Vinohradská 2807/153c, 130 00 PRAHA 3

tel.: +420 272 011 129

e-mail: doprava@hrbitovy.cz

Personální úsek

Vinohradská 2807/153c, 130 00 PRAHA 3

tel.: +420 272 011 132, 134

e-mail: office@hrbitovy.cz

Infocentrum

Vinohradská 2807/153c, 130 00 PRAHA 3

tel.: +420 272 011 126

e-mail: infocentrum@hrbitovy.cz