logo SPH Správa pražských hřbitovů

příspěvková organizace hlavního města Prahy Aktuality:
Jsme příspěvkovou organizací hlavního města Prahy a zajišťujeme provoz a správu 29 hřbitovů na území hlavního města Prahy.
Otevírací doba na hřbitovech:
leden - únor 8:00 - 17:00
březen - duben 8:00 - 18:00
květen - září 8:00 - 19:00
říjen 8:00 - 18:00
listopad - prosinec 8:00 - 17:00

Upozorňujeme návštěvníky pražských hřbitovů, že pokud bude hlášen orkán, náledí nebo jiná mimořádná situace, budou hřbitovy z důvodu bezpečnosti návštěvníků uzavřeny.Provozní doba hřbitovních správ:
Pondělí 8:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:30, 13:00 - 16:00
Středa 8:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:30, 13:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 12:30, 13:00 - 14:00 - Na HS Olšany a Vinohrady v pátek ZAVŘENO - klienti pouze po telefonickém objednání!

Pokladna – poslední klient bude přijat půl hodiny před koncem otevírací doby!

Na základě zákona č. 256/2001 Sb o pohřebnictví byl vydán Řád veřejného pohřebiště schválený usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1022 ze dne 25. 6. 2002. Tento řád upravuje provoz veřejných pohřebišť, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a je k nahlédnutí na každé hřbitovní správě.

Upozorňujeme návštěvníky našich internetových stránek, pokud mají hrobové místo na hřbitovech ve správě SPH, je nutno hlásit změny adresy uživatele tak, aby bylo možno zaslat upozornění skončení doby nájmu na platnou adresu. V případě ztráty kontaktu hrozí nebezpečí zrušení Vašeho užívacího práva k hrobovému místu, pokud nebude prodloužena nájemní smlouva včas.Správa pražských hřbitovů, p. o.
poštovní adresa: Správa pražských hřbitovů, p. o., P. O. BOX 128, 130 00  PRAHA 3
tel.: +420 272 011 111, fax: +420 272 733 839, e-mail: office@hrbitovy.cz, web: www.hrbitovy.cz
IČ: 452 458 01, DIČ: CZ45245801, bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú.: 685329/0300